Egyesületünk megalakulásának elhatározását az ismeretterjesztés vezérelte.

Baján a rendszerváltást követően a helyi TIT csoport önálló egyesületet alapított TIT Bácskai Egyesület néven, amely azonban az elmúlt években semmilyen aktivitást nem mutatott.

Ezért határoztuk el 2019-ben egy új bajai TIT szervezet megalapítását.

Az Egyesület célja a Tudományos Ismeretterjesztő (szövetségi) Társulathoz csatlakozva, a Társaság sajátos eszközeivel, a társaság tagjainak közreműködésével, a tudományosan megalapozott ismeretek széles körű terjesztése, az erkölcsi arculatalakítás, az általános műveltség színvonalának növelése, valamint környezetünk védelmének segítése.

Az Egyesület a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások továbbá a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény szerint a közművelődés állami és helyi önkormányzati feladati körében végzi tevékenységét, Bajai TIE néven.

Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében önállóan és az állami szervekkel, társadalmi, egyházi, gazdálkodó szervezetekkel, intézményekkel együttműködve általános ismeretterjesztő képesítést nyújtó, oktató, szakmai továbbképző tevékenységet folytat, rendezvényeket szervez, kiadványt szerkeszt és ad ki.

Az Egyesület által végzett főbb tevékenységek: felnőtt és egyéb oktatás, ismeretterjesztés, tehetséggondozás, felzárkóztató programok szervezése, innováció és tudományos kutató tevékenység.

Célunk egy saját rakéta és kozmikus sugárzás mérő rendszer kifejlesztése, amellyel akár 70 km magasságot is el tudunk érni a kozmikus sugárzások mérése céljából.

Az oktatás területén kiemelten kezeli a nyelvi képzést, komplex módon a képzéstől a nyelvvizsgáig. Célunk a TIT által kifejlesztett, az országban első, számítógépen is elvégezhető nyelvvizsga rendszer, a TIT-iXam akkreditálása, valamint a vizsgák lebonyolítása. Ez a vizsga megtartja a papír alapú vizsga lehetőségét, de választást nyújt azoknak, akik az írásbeli részét gépen szeretnék teljesíteni.

Egyéb képzések, szolgáltatások: tanácsadás, szintfelmérés, iXam vizsgáztatói képzés angol, mint idegen nyelv tanárainak, iXam vizsgáztatói képzés német, mint idegen nyelv tanárainak, elhelyezkedési képzési tanácsadás, egyéb felnőttképzési tanácsadás.

A szervezet alapvető célja, hogy változatos ismeretátadási formákkal és módszerekkel kielégítse a természet- és társadalomtudományokhoz tartozó ismeretek iránt érdeklődők igényeit. Segítse a tehetségnevelést, új tehetségfeltáró gondozó formákat teremtsen. Ezzel lehetőséget adva azon személyeknek, akik lépést akarnak tartani e rohanó világgal és szellemi frissességre vágynak. A környezetünk iránti felelősség felkeltése, a természeti értékeink megóvása.

A határon túli magyar közösségek a teljes magyar kultúra fontos pillérei, fontosnak tartjuk a magyar nyelv és kultúra megőrzését, a határon túli magyar civil szervezetekkel való együttműködést.
Modern korunkban különösen fontos hangsúlyt kap a mindennapi életünkben egészségünk védelme, a helyes táplálkozás és életmód propagálása, berögzült rossz szokásaink megváltoztatása.

Ugyanilyen hangsúlyt kell kapnia környezetünk megóvásának, az állat- és növényvilág védelme, természetünk megóvásra.

Mindezek eléréséhez az alábbi munkacsoportokat hoztuk létre:

  • Egészségügy, egészséges életmód, helyes táplálkozás / Bajai Ifjúsági Fórum
  • Határon kívüli magyarok, kisebbségek
  • Innováció és technológia ⦁
  • Környezet- és természetvédelem
  • Magas légköri ballon és rakétaépítő
  • Pedagógia
  • Társadalomtudomány
  • Természettudomány
  • Rendezvényszervezés, média, marketing.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, szívesen látjuk tagjaink között! Jelenlegi elérhetőségünk:

Baja, Tóth Kálmán u. 19.

Irodavezető: Markó Alexandra

http://facebook.com/bajaitit