Bajai TIT egyesület szándéknyilatkozata

Eme egyesület megalakulásának elhatározását az ismertterjesztés vezérelte.

Baján a rendszerváltást követően a helyi TIT csoport önálló egyesületet alapított TIT Bácskai Egyesület néven, amely azonban az elmúlt években semmilyen aktivitást nem mutatott.

Ezért határoztuk el egy új bajai TIT szervezet megalapítását.

A Társaság célja a Tudományos Ismeretterjesztő (szövetségi) Társulathoz csatlakozva, a Társaság sajátos eszközeivel, a társaság tagjainak közreműködésével, a tudományosan megalapozott ismeretek széleskörű terjesztése, az erkölcsi arculatalakítás, az általános műveltség színvonalának növelése, valamint környezetünk védelmének segítése.

A Társaság a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások továbbá a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény szerint a közművelődés állami és helyi önkormányzati feladati körében közhasznú tevékenységet végez.

A Társaság céljának megvalósítása érdekében önállóan és az állami szervekkel, társadalmi, egyházi, gazdálkodó szervezetekkel, intézményekkel együttműködve általános ismeretterjesztő képesítést nyújtó, oktató, szakmai továbbképző tevékenységet folytat, rendezvényeket szervez, kiadványt szerkeszt és ad ki.

A Társaság által végzett főbb tevékenységek: felnőtt és egyéb oktatás, ismeretterjesztés, tehetséggondozás, felzárkóztató programok szervezése.

Az oktatás területén kiemelten kezeli a nyelvi képzést, komplex módon a képzéstől a nyelvvizsgáig. Célunk a TIT által kifejlesztett, az országban első, számítógépen is elvégezhető nyelvvizsga rendszer, a TIT-iXam akkreditálása, valamint a vizsgák lebonyolítása. Ez a vizsga megtartja a papír alapú vizsga lehetőségét, de választást nyújt azoknak, akik az írásbeli részét gépen szeretnék teljesíteni.

Egyéb képzések, szolgáltatások: tanácsadás, szintfelmérés, iXam vizsgáztatói képzés angol, mint idegen nyelv tanárainak, iXam vizsgáztatói képzés német, mint idegen nyelv tanárainak, elhelyezkedési képzési tanácsadás, egyéb felnőttképzési tanácsadás.

A szervezet alapvető célja, hogy változatos ismeretátadási formákkal és módszerekkel kielégítse a természet- és társadalomtudományokhoz tartozó ismeretek iránt érdeklődők igényeit. Segítse a tehetségnevelést, új tehetségfeltáró gondozó formákat teremtsen. Ezzel lehetőséget adva azon személyeknek, akik lépést akarnak tartani e rohanó világgal és szellemi frissességre vágynak. A környezetünk iránti felelősség felkeltése, a természeti értékeink megóvása.

A határon túli magyar közösségek a teljes magyar kultúra fontos pillérei, fontosnak tartjuk a magyar nyelv és kultúra megőrzését, a határon túli magyar civil szervezetekkel való együttműködést.
Modern korunkban különösen fontos hangsúlyt kap a mindennapi életünkban egészségünk védelme, a helyes táplálkozás és életmód propagálása, berögzült rossz szokásaink megváltoztatása.

Ugyanilyen hangsúlyt kell kapnia környezetünk megóvásának, az állat- és növényvilág védelme, természetünk megóvásra.

Mindezen célok elérése érdekében az alábbi munkacsoportokat alakítottuk meg:

  • Digitalizálás, innováció
  • Egészségügy, egészséges életmód, táplálkozás / BIF szakosztály
  • Határon túli magyarok, kisebbségek, külkapcsolatok
  • Környezet és természetvédelem
  • Média, marketing
  • Rendezvényszervezés, kiállítások
  • Pedagógia, oktatás, tehetséggondozás, felzárkóztatás
  • Társadalomtudomány (régészet, történelem, vallás)
  • Természettudomány (csillagászat, fizika, kémia, geológia)